Το φυτό Ιπποφαούς σε τέσσερα στάδια ανάπτυξής του.

 Επιμένων Ελληνικά